Dejour: 044 319 5700           Butik: 06 319 5700
  
Tuotteen kuva

GDPR

GDPR - General Data Protecting Regulation - Sekretess

Nedanför finns våra dataskyddsbeskrivningar enligt EU:s nya dataskyddsförordning. Ni kan bekanta er med material gällandes registerbehandling i vårt affärsutrymme vid på förhand överenskommen tidpunkt om så önskas. På begäran kan besökstid bokas genom att skicka e-post till info@lukkovaasa.fi